Izindlela Zakhe (His Ways) Lyrics by Ntokozo Ngongoma


Izindlela Zakhe (His Ways) Lyrics by Ntokozo Ngongoma




(Sung in Zulu)

Zonke izindlela, zakhe (All His ways)
(Zona) Zilungile futhi (Are good)
Ziphakeme, ziphakeme (They are higher, they are higher)
Zingelinganiswe (They cannot be compared) (Repeat)

Yonke imicabango yakhe ngami (His thoughts about me)
Ilungile futhi (Are good)
Iphakeme, iphakeme (They are high, they are higher)
Zingelinganiswe (They cannot be compared)

Refrain:
Uyacabanga! Ngami njalo (He constantly thinks of me)
Uyangikhathalela futhi (He also cares for me)

(Verse 1 + Refrain)

(Verse 2 + Refrain)

(Verse 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)