MP3 DOWNLOAD: Judith Sephuma – Maropeng [+ Lyrics]


A song of blessing by well-known South Africa’s gospel music minister & songwriter  Judith Sephuma performs a prolific song and call this one “Maropeng”. May this song be a blessing to you today. The song was performed live.

Get Audio Mp3, Stream, Share, and be blessed

DOWNLOAD HERE

Lyrics: Maropeng byJudith Sephuma

Ke rile ke botša kgale,
Go re monate oka se fele naase,
Empa gae gona a re yeng,
Gae ga bomma le papa.
Re ka se fetše tša lefase,
Gae go a godiša,
Le ditlogolo a di yeng gae,
Tšo dula le bokoko.

You May Also Like: 👇🏽

Re se ke ra lebala gae,
Thabeng tša Moletši Ga-Mmamabolo,
Re fšiele lebala la bomma,
Bašimane ba diše dikgomo.
Sesotho se re maropeng gwa boelwa,
A re yeng ro dula le bakgekolo,
Re nweng tša bophelo re tšeeng maatla,
Re tsebe go phela.

Ba ile ba sepetše,
Ba rwaletši ba sepetše,
Ba nyameletši ba sepetše,
Ba šiilwe ke lefase.
Ba lebetši ka batswadi,
Ba lebetši ka legae,
Ba ile ba sepetše,
Ba šiilwe ke lefase.
Ba ile ba sepetše,
Ba rwaletši ba sepetše,
Ba nyameletši ba sepetše,
Ba šiilwe ke lefase.

Re se ke ra lebala gae,
Thabeng tša Moletši Ga-Mmamabolo,
Re fšiele lebala la bomma,
Bašimane ba diše dikgomo.
Sesotho se re maropeng gwa boelwa,
A re yeng ro dula le bakgekolo,
Re nweng tša bophelo re tšeeng maatla,
Re tsebe go phela.

Re se ke ra lebala gae,
Thabeng tša Moletši Ga-Mmamabolo,
Re fšiele lebala la bomma,
Bašimane ba diše dikgomo.
Sesotho se re maropeng gwa boelwa,
A re yeng ro dula le bakgekolo,
Re nweng tša bophelo re tšeeng maatla,
Re tsebe go phela.

Re nweng tša bophelo re tšeeng maatla,
Re tsebe go phela.
Re nweng tša bophelo re tšeeng maatla,
Re tsebe go phela.
Re nweng tša bophelo re tšeeng maatla,
Re tsebe go phela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)