Thandaza (Pray) Lyrics by DeeTheGeneral Ft Hlengiwe Mhlaba


Thandaza (Pray) Lyrics by DeeTheGeneral Ft Hlengiwe Mhlaba
Wawu khona emandulo (He has been here from the beginning)
Wa dala umhlaba ne zulu (Creator of the earth and the heavens)
Uma si bheka phezulu (We lift our eyes unto the hills)
Lapho usizo lwethu luvela khona (Where our help comes from) (Repeat)

Refrain:
Noma kwenyukela (It goes up)
Ngizothandaza we! (My prayer to You)
Ngizothandaza we! (My prayer to You) (Repeat)

Imizamo yami (All my works)
Nginikela kuwe (I dedicate to You)
Ukuze ungthathe ungbheke phezulu ()
Wena uzong’ thatha ungbheke phezulu ()
Sebeng’ zame konke ()
Ngaya nabakithi mbala ()
Kodwa ng’thandaza wena – ng’bheka phezulu (But I pray to you — lifting my eyes to the heavens)
Ng’bheka emazulwini (I look up to the heavens)
Usizo lwami luvela khona (Where my help comes form)

(Refrain)

Ng’thandaza wena (I pray to You) x7
Wena wedwa, awu hluleki (You alone do not fail)
Somandla! Sonini (Almighty! Forever)
Ndoda yethu, siyathandaza (Our Lord, we pray to You)
Mananjalo (You remain the same)
Sibheke phezulu (We look up to You)
Sithethele phezulu (We seek forgiveness)
Thina siya phezulu (We look up)
Wen’ uyi Nkosi ya phezulu (You are the Lord above)
Sithembe wena (We trust in You)
As’lutho ngaphandle kwakho (We are nothing without You)
S’ phakamisela phezulu (We lift You up)

S’thandaza wena (We pray to You) x2
S’khothama kuwe (We bow before You) x2

Sithi bayede kuwe (We give You the glory)
Sithi bayede (Saying Hail to You)
Wena onga hluleki (You who cannot fail)
Uyamthatha umuntu enge lutho (You take someone for nothing)

(Refrain)

Ayi baba (Oh Father)
Ayi Jesu (Oh Jesus)
Ayi baba (Ah Father)
S’thandaza wena (We pray to You)x2

Sithandaza wena (We pray to You)
Phakama phakama (Arise, arise)
Up up up up up x?

Se Sithandaza yena (We pray to Him)
Wena umbethe amandla njenge ngubo (You are clothed in strength)
Wena ndoda yempi (You are the Man of War)
Sithandaza wena (We pray to You)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)